IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 7h ngày 26/11/2018
Thứ hai, 26/11/2018


BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 26/11/2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 26/11/2018 từ 50 đến 150 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 90 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Bình Định

An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Vân Canh

Cao

2

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Cao

3

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

4

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc và Thuận Nam

Cao

5

Bình Thuận

TX. La Gi, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Đà Lạt, TP. Bảo Lộc, Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm và Đạ Tẻh

Trung Bình

2

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Trung Bình

3

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

4

Quảng Nam

Đông Giang và Núi Thành

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 20 mm đến 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.