IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 26/11/2018
Thứ hai, 26/11/2018

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 26/11/2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 26/11/2018 từ 30mm đến 80 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20mm đến 70mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Bình Định

An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Vân Canh

Cao

2

Phú Yên

Đồng Xuân và Sơn Hòa

Cao

3

Bình Thuận

Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Cao

2

Gia Lai

TX. An Khê, K'Bang và Đak Pơ

Cao

3

Quảng Nam

Nam Trà My

Trung Bình

4

Khánh Hòa

Vạn Ninh và Khánh Vĩnh

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 mm đến 90mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.