IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 7h ngày 09/12/2018
Chủ nhật, 09/12/2018

/files/doc/Canhbaoluquet/2018/Vienkttv-BTLQ2018120907.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 09-12-2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 1h ngày 9-12-2018 tính đến 7h ngày 09-12-2018 từ 30 mm đến trên 350 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực thuộc Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50mm đến 120mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Quảng Trị

ĐaKrông và Hải Lăng

Cao

2

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

3

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

4

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Cao

5

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ

Cao

6

Bình Định

An Lão

Cao

7

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Hà Tĩnh

Kỳ Anh

Trung Bình

2

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa và Tây Hòa

Trung Bình

3

Ninh Thuận

Bác Ái

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở các khu vực Trung Bộ và lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50mm đến 200mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.