IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 29/12/2018
Thứ bảy, 29/12/2018

/files/doc/Canhbaoluquet/2018/Vienkttv-BTLQ2018122919.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 29/12/2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 29/12/2018 từ 40 đến 60 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50 đến 90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ

Cao

2

Kon Tum

 

Cao

3

Đắk Lắk

M'Đrắk, Krông Bông và Lắk

Cao

4

Lâm Đồng

Lạc Dương

Cao

5

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

6

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Hải, Thuận Bắc và Thuận Nam

Cao

7

Bình Định

Vân Canh

Cao

8

Phú Yên

Sông Hinh và Tây Hòa

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

2

Quảng Nam

Đông Giang, Hiệp Đức, Nam Trà My và Nông Sơn

Trung Bình

3

Gia Lai

K'Bang

Trung Bình

4

Bình Thuận

 

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 60 mm đến 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.