IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 30/12/2018
Chủ nhật, 30/12/2018

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 30/12/2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 30/12/2018 từ 40 đến 80 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50 đến 90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1.

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ

Cao

2.

Đắk Lắk

M'Đrắk, Krông Bông và Lắk

Cao

3.

Lâm Đồng

Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng

Cao

4.

Kontum

Kon Plông

Cao

5.

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

6.

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc và Thuận Nam

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

2

Quảng Nam

Đông Giang, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phú Ninh và Nông Sơn

Trung Bình

3

Bình Định

An Lão và Vân Canh

Trung Bình

4

Phú Yên

Đồng Xuân, Sông Hinh và Tây Hòa

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 60 mm đến 130 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.