IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 30 tháng 12 năm 2018
Chủ nhật, 30/12/2018

/files/doc/2018/Vienkttv-BTLQ2018123013.pdf
 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 30/12/2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 30/12/2018 từ 25 đến 85mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 đến 90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1.

Phú Yên

Sông Hinh, Sơn Hòa và Tây Hòa

Cao

2.

Kon Tum

Kon Plong

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Ba Tơ

Trung Bình

2

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh

Trung Bình

3

Đắk Lắk

M'Đrắk và Krông Bông

Trung Bình

4

Lâm Đồng

Lạc Dương

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 30 mm đến 80 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.