IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 7h ngày 01 tháng 01 năm 2019
Thứ ba, 01/01/2019

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 01/01/2019)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa nhỏ rải rác tại một số khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dựbáo trong 6h tới, một số khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 60 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Bình Định

An Lão, Hoài Ân và Vân Canh

Cao

2

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành và Phú Ninh

Trung Bình

2

Gia Lai

K'Bang

Trung Bình

3

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Trung Bình

4

Lâm Đồng

TP. Đà Lạt, Lạc Dương và Đơn Dương

Trung Bình

5

Đắk Lắk

M'Đrắk và Krông Bông

Trung Bình

6

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Trung Bình

7

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Hải và Thuận Bắc

Trung Bình

Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 – 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.