IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 02 tháng 01 năm 2019
Thứ tư, 02/01/2019

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 02/01/2019)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 02/01/2019 từ 20 đến 50 mm

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dựbáo trong 6h tới, một số khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 60 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ

Cao

2

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Đông Giang, Bắc Trà My và Núi Thành

Trung Bình

2

Gia Lai

K'Bang

Trung Bình

3

Đắk Lắk

M'Đrắk và Krông Bông

Trung Bình

4

Lâm Đồng

TP. Đà Lạt, Đam Rông và Lạc Dương

Trung Bình

5

Bình Định

An Lão, Hoài Ân và Vân Canh

Trung Bình

6

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh và Tây Hòa

Trung Bình

7

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Hải, Thuận Bắc và Thuận Nam

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 – 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.