IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 02 tháng 01 năm 2019
Thứ tư, 02/01/2019

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 02-01-2019)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 02-01-2019 từ 20mm đến 60mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30mm đến trên 60mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh và Khánh Sơn

Cao

2

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Bắc và Thuận Nam

Cao

3

Bình Thuận

Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Quảng Nam

Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành và Phú Ninh

Trung Bình

2

Quảng Ngãi

Trà Bồng

Trung Bình

3

Lâm Đồng

Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng

Trung Bình

 

Bình Định

An Lão và Hoài Ân

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40mm đến 120mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.