IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 02 tháng 01 năm 2019
Thứ tư, 02/01/2019

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 02-01-2019)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 02-01-2019 từ 35mm đến 60mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40mm đến trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Lâm Đồng

Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng và Bảo Lâm

Cao

2

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

3

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc và Thuận Nam

Cao

4

Bình Thuận

Bắc Bình và Hàm Thuận Nam

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Quảng Nam

Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành và Phú Ninh

Trung Bình

2

Quảng Ngãi

Trà Bồng

Trung Bình

3

Đắk Lắk

M'Đrắk và Krông Bông

Trung Bình

4

Đắk Nông

Đắk Glong

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50mm đến 120mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.