IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 02 tháng 01 năm 2019
Thứ tư, 02/01/2019

/files/doc/Canhbaoluquet/2019/Vienkttv-BTLQ2019010219.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 02-01-2019)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 02-01-2019 từ 25mm đến 90mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40mm đến trên 110mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Lâm Đồng

TP. Đà Lạt, Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương và Đức Trọng

Cao

2

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Cao

3

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

4

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc và Thuận Nam

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Tư Nghĩa, Minh Long và Ba Tơ

Trung Bình

2

Gia Lai

K'Bang

Trung Bình

3

Đắk Lắk

M'Đrắk và Krông Bông

Trung Bình

4

Bình Định

An Lão và Hoài Ân

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50mm đến 130mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.