IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 03 tháng 01 năm 2019
Thứ năm, 03/01/2019

/files/doc/Canhbaoluquet/2019/Vienkttv-BTLQ2019010301.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 03-01-2019)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 03-01-2019 từ 100mm đến 115mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 100mm đến trên 130mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Sơn Hà và Minh Long

Cao

2

Bình Định

Tây Sơn và Vân Canh

Cao

3

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa và Tây Hòa

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Quảng Nam

Núi Thành

Trung Bình

2

Gia Lai

Đak Pơ

Trung Bình

3

Khánh Hòa

Vạn Ninh

Trung Bình

4

Bình Thuận

Hàm Thuận Nam

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lượng mưa tích lũy phổ biến từ 100mm đến 140mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.