IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 07/9/2017
Thứ năm, 07/09/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

     - Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 07/9/2017 từ 10 – 70 mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 40 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Cao Bằng

Bảo Lâm, Bảo Lạc, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Hòa An, Nguyên Bình và Thạch An

Cao

Bắc Kạn

Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới và Na Rì

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Lạng Sơn

Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng, Văn Quan, Bắc Sơn và Chi Lăng

Trung Bình

Hà Giang

Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên và Bắc Mê

Trung Bình

Tuyên Quang

Na Hang

Trung Bình

Lào Cai

Bát Xát

Trung Bình

Yên Bái

Mù Cang Chải

Trung Bình

Điện Biên

Mường Chà và Điện Biên

Trung Bình

Lai Châu

Nậm Nhùn

Trung Bình

Sơn La

Phù Yên, Mộc Châu và Sốp Cộp

Trung Bình

     - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 30 đến 70 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.