IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 09/9/2017
Thứ bảy, 09/09/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

     - Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 09/9/2017 từ 40 – 120 mm.  

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Hà Giang

Yên Minh, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang và Quang Bình

Cao

Lào Cai

Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Sa Pa và Văn Bàn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Quảng Ninh

Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Ba Chẽ và Hoành Bồ

Trung Bình

Lạng Sơn

Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng, Cao Lộc, Chi Lăng, Lộc Bình và Đình Lập

Trung Bình

Bắc Giang

Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động

Trung Bình

Cao Bằng

Bảo Lâm

Trung Bình

Bắc Kạn

Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông và Na Rì

Trung Bình

Yên Bái

Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn

Trung Bình

Điện Biên

Nậm Pồ, Mường Nhé và Tuần Giáo

Trung Bình

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ và Than Uyên

Trung Bình

Sơn La

Quỳnh Nhai, Phù Yên và Yên Châu

Trung Bình

-     Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 30 đến 70 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.