IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 070h ngày 10/9/2017
Chủ nhật, 10/09/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

     - Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 10/9/2017 từ 20 – 75 mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 60 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Quảng Ninh

Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Ba Chẽ và Hoành Bồ

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Lạng Sơn

Lộc Bình và Đình Lập

Trung Bình

Bắc Giang

Sơn Động

Trung Bình

Cao Bằng

Bảo Lạc, Thông Nông và Hạ Lang

Trung Bình

Hà Giang

Quản Bạ, Hoàng Su Phì và Quang Bình

Trung Bình

Lào Cai

Mường Khương và Si Ma Cai

Trung Bình

Điện Biên

Nậm Pồ, Mường Nhé, Tuần Giáo và Điện Biên

Trung Bình

Lai Châu

Mường Tè, Than Uyên và Tân Uyên

Trung Bình

Sơn La

Yên Châu

Trung Bình

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Kon Rẫy và Tu Mơ Rông

Trung Bình

     - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ , Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 40 đến 80 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.