IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 10/9/2017
Chủ nhật, 10/09/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

            II. Tình hình mưa

     - Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 10/9/2017 từ 10 – 30 mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 70 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Lạng Sơn

Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng, Văn Quan

Cao

Bắc Kạn

Pắc Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì

Cao

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Yên Sơn, Sơn Dương

Cao

Thái Nguyên

Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đại Từ, Phổ Yên

Cao

Hòa Bình

Đà Bắc, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu, Lạc Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Quảng Ninh

Ba Chẽ và Hoành Bồ

Trung Bình

Bắc Giang

Việt Yên, Hiệp Hòa

Trung Bình

Cao Bằng

Bảo Lâm, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Uyên, Phục Hòa, Hòa An, Nguyên Bình, Thạch An

Trung Bình

Hà Giang

Bắc Mê

Trung Bình

Yên Bái

Trạm Tấu, Văn Chấn

Trung Bình

Vĩnh Phúc

Tam Đảo

Trung Bình

Điện Biên

Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo

Trung Bình

Lai Châu

Mường Tè, Sìn Hồ

Trung Bình

Sơn La

Quỳnh Nhai, Phù Yên, Vân Hồ

Trung Bình

Thanh Hóa

Quan Hóa, Bá Thước, Thạch Thành

Trung Bình

     - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ , Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 40 đến 80 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.