IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 11/9/2017
Thứ hai, 11/09/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

     - Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 11/9/2017 từ 10 – 100 mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực 

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 40 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Lai Châu

Nậm Nhùn và Mường Tè

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Điện Biên

Mường Nhé và Tuần Giáo

Trung Bình

Bắc Kạn

Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới và Na Rì

Trung Bình

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Yên Sơn và Sơn Dương

Trung Bình

Thái Nguyên

Võ Nhai, Đại Từ và Phổ Yên

Trung Bình

Hòa Bình

Mai Châu, Lạc Sơn, Yên Thủy và Lạc Thủy

Trung Bình

Yên Bái

Trạm Tấu và Văn Chấn

Trung Bình

Sơn La

Thuận Châu

Trung Bình

    - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ , Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 20 đến 75 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.