IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 11/9/2017
Thứ hai, 11/09/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

     - Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 11/9/2017 từ 20 - 60 mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Quảng Ninh

Ba Chẽ và Hoành Bồ

Cao

Lạng Sơn

Tràng Định và Bình Gia

Cao

Cao Bằng

Hà Quảng, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Phục Hòa, Hòa An, Nguyên Bình và Thạch An

Cao

Bắc Kạn

Pắc Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới và Na Rì

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Thái Nguyên

Võ Nhai

Trung Bình

     - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy từ 30 đến 80 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.