IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 11/9/2017
Thứ hai, 11/09/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

     - Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 11/9/2017 từ 10 - 20 mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

    - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 30 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Hà Giang

Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên và Xín Mần

Cao

Lào Cai

Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà và Bảo Thắng

Cao

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ và Phong Thổ

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Yên Bái

Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn

Trung Bình

Điện Biên

Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên, Điện Biên Đông và Mường ảng

Trung Bình

Sơn La

Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Mai Sơn, Sông Mã và Sốp Cộp

Trung Bình

Nghệ An

Quế Phong

Trung Bình

Thanh Hóa

Mường Lát, Quan Sơn và Thường Xuân

Trung Bình

     - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 30 đến 80 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.