IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 12/9/2017
Thứ ba, 12/09/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

     - Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 12/9/2017 từ 10 – 30 mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 50 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Cao Bằng

Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Uyên, Phục Hòa, Hòa An, Nguyên Bình và Thạch An

Cao

Hà Giang

Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì và Bắc Quang

Cao

Bắc Kạn

Pắc Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới và Na Rì

Cao

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương

Cao

Yên Bái

Lục Yên và Yên Bình

Cao

Thái Nguyên

Đại Từ

Cao

Điện Biên

Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà, Tuần Giáo, Điện Biên và Mường ảng

Cao

Lai Châu

Mường Tè

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Lạng Sơn

Tràng Định, Văn Lãng và Cao Lộc

Trung bình

Phú Thọ

Đoan Hùng và Thanh Ba

Trung Bình

Vĩnh Phúc

Tam Đảo

T     rung bình

     - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 20 đến 80 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.