IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 09/10/2017
Thứ hai, 09/10/2017

            I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

     - Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 09/10/2017 từ 40 đến 120 mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 60 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang và Hương Khê

Cao

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

Thừa Thiên Huế

A Lưới và Nam Đông

Cao

TP. Đà Nẵng

Q. Liên Chiểu và Q. Hòa Vang

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Nghệ An

Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương

Trung Bình

Thanh Hóa

Lang Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Thọ Xuân, Thường Xuân, Như Xuân và Như Thanh

Trung Bình

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang và Đại Lộc

Trung Bình

Kon Tum

Đắk Glei và Sa Thầy

Trung Bình

Gia Lai

TX. An Khê, K'Bang, Đắk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Mang Yang, Krông Chro, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Đak Pơ, Ia Pa và Phú Thiện

Trung Bình

Lâm Đồng

Đam Rông, Đơn Dương và Bảo Lâm

Trung Bình

Bình Định

An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn, Phù Cát, TX. An Nhơn và Vân Canh

Trung Bình

Khánh Hòa

Vạn Ninh, TX. Ninh Hòa, Khánh Vĩnh và Diên Khánh

Trung Bình

     - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 50 đến trên 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.