IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 13/10/2017
Thứ sáu, 13/10/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa 

     - Có lớn mưa tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 13/10/2017 từ 20 đến trên 40 mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

    - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 60 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang và Hương Khê

Cao

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch và Quảng Ninh

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Hà Giang

Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang và Quang Bình

Trung Bình

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương

Trung Bình

Nghệ An

Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương

Trung Bình

Quảng Trị

Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng

Trung Bình

Thừa Thiên Huế

Nam Đông

Trung Bình

TP. Đà Nẵng

Q. Liên Chiểu và Q. Hòa Vang

Trung Bình

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Hiệp Đức, Thăng Bình, Tiên Phước, Bắc Trà my, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Trung Bình

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Mộ Đức và Đức Phổ

Trung Bình

Quảng Trị

Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng

Trung Bình

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và Nam Đông

Trung Bình

Quảng Ngãi

Sơn Hà, Nghĩa Hành, Mộ Đức và Ba Tơ

Trung Bình

Kon Tum

Kon Plông

Trung Bình

Quảng Nam

Đại Lộc, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà my, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Trung Bình

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Nghĩa Hành, Đức Phổ và Ba Tơ

Trung Bình

Lâm Đồng

TP. Bảo Lộc, Bảo Lâm và Cát Tiên

Trung Bình

      - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 30 đến 75 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.