IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 13/10/2017
Thứ sáu, 13/10/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

      - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

      - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

      - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.  

           II. Tình hình mưa

    - Có lớn tại một số khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 13/10/2017 từ 20 đến 90 mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 60 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Nghệ An

Thanh Chương

Cao

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang và Hương Khê

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Trung Bình

Quảng Trị

Hướng Hóa và ĐaKrông

Trung Bình

Thừa Thiên Huế

A Lưới và Nam Đông

Trung Bình

Quảng Nam

Hiệp Đức, Bắc Trà my, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Trung Bình

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Minh Long, Mộ Đức, Đức Phổ và Ba Tơ

Trung Bình

    - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 30 đến 75 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.