IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 06/11/2017
Thứ hai, 06/11/2017

          I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

          II. Tình hình mưa

    - Có mưa lớn tại một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 06 giờ tính đến 01h ngày 06/11/2017 từ 30 đến trên 100mm.

        III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50 đến trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà my, Nam Trà My và Nông Sơn

Cao

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Nghĩa Hành và Ba Tơ

Cao

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Plông, Kon Rẫy, Đắk Hà và Tu Mơ Rông

Cao

Gia Lai

K'Bang, Mang Yang, Krông Chro, Đak Pơ, Ia Pa và Krông Pa

Cao

Đắk Lắk

Ea H'leo và M'Đrắk

Cao

Bình Định

An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Tuy Phước và Vân Canh

Cao

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Cao

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh và Diên Khánh

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Quảng Trị

ĐaKrông

Trung Bình

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Trung Bình

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

     - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 50 đến trên 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.