IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 06/11/2017
Thứ hai, 06/11/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

     - Có mưa lớn tại một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 06 giờ tính đến 07h ngày 06/11/2017 từ 20 đến 80 mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến trên 50 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Quế Sơn, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Cao

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ

Cao

Kon Tum

Đắk Glei, Kon Plông, Kon Rẫy, Đắk Hà và Tu Mơ Rông

Cao

Gia Lai

K'Bang, Krông Chro và Đak Pơ

Cao

Đắk Lắk

Ea Kar, M'Đrắk và Krông Bông

Cao

Lâm Đồng

Lạc Dương

Cao

Bình Định

An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát và Vân Canh

Cao

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh và Tây Hòa

Cao

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh và Diên Khánh

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Quảng Trị

ĐaKrông

Trung Bình

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Trung Bình

     - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 50 đến trên 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.