IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 06/11/2017
Thứ hai, 06/11/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

     - Có mưa lớn tại một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 06 giờ tính đến 13h ngày 06/11/2017 từ 40 đến trên 100 mm. 

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 đến 80 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Quảng Nam

Tây Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My và Nam Trà My

Cao

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Nghĩa Hành và Ba Tơ

Cao

Kon Tum

Đắk Glei, Kon Plông, Kon Rẫy, Đắk Hà và Tu Mơ Rông

Cao

Gia Lai

TX. An Khê, TX. Ayun Pa, K'Bang và Đak Pơ

Cao

Bình Định

An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Vân Canh

Cao

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Trung Bình

Đắk Lắk

Ea H'leo, Krông Năng, M'Đrắk và Krông Ana

Trung Bình

Đắk Nông

Cư Jút, Đắk Mil và Krông Nô

Trung Bình

     - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 50 đến trên 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.