IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 06/11/2017
Thứ hai, 06/11/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

     - Có mưa lớn tại một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 06 giờ tính đến 19h ngày 06/11/2017 từ 40 đến trên 100 mm.

            III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 đến trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Cao

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Sơn Tây và Minh Long

Cao

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Kon Plông và Tu Mơ Rông

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Trung Bình

Đắk Lắk

Buôn Đôn và Cư M'gar

Trung Bình

Đắk Nông

Cư Jút

Trung Bình

Phú Yên

Sông Hinh và Tây Hòa

Trung Bình

    - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy trên 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.