IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 07/11/2017
Thứ ba, 07/11/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

    - Có mưa lớn tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 07 giờ tính đến 13h ngày 07/11/2017 từ 40 đến trên 100 mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

    - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 60 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng

Cao

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn và Nông Sơn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Quảng Bình

Quảng Ninh và Lệ Thủy

Trung Bình

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

Kon Tum

Đắk Glei, Sa Thầy và Ia H'Drai

Trung Bình

Đắk Nông

TX. Gia Nghĩa, Đắk Glong, Đắk Song, Đắk R'lấp và Tuy Đức

Trung Bình

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Bảo Lộc, Đam Rông, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Tẻh và Cát Tiên

Trung Bình

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc và Đức Linh

Trung Bình

     - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 35 mm đến trên 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.