IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 08/11/2017
Thứ tư, 08/11/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa  

    - Có mưa lớn tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 07 giờ tính đến 01h ngày 08/11/2017 từ 40 đến trên 80 mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 60 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Hà Tĩnh

Hương Khê và Kỳ Anh

Cao

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa và Lệ Thủy

Cao

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Quảng Trị

Hướng Hóa và ĐaKrông

Trung Bình

Quảng Nam

Tây Giang, Hiệp Đức và Núi Thành

Trung Bình

     - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 30 mm đến trên 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.