IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 08/11/2017
Thứ tư, 08/11/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

            II. Tình hình mưa

     - Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 06 giờ tính đến 07h ngày 08/11/2017 từ 10 đến 30mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 đến trên 20 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Hà Tĩnh

Hương Khê và Kỳ Anh

Trung Bình

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa và Lệ Thủy

Trung Bình

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Trung Bình

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

Quảng Nam

Đại Lộc, Tiên Phước, Bắc Trà My và Phú Ninh

Trung Bình

     - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 50 đến 80 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.