IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 08/11/2017
Thứ tư, 08/11/2017

          I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

          II. Tình hình mưa

     - Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 06 giờ tính đến 13h ngày 08/11/2017 từ 20 đến 100mm.

          III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 đến 40 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Quảng Bình

Quảng Trạch và Quảng Ninh

Trung Bình

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa và ĐaKrông

Trung Bình

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Trung Bình

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

Quảng Nam

Đại Lộc, Phước Sơn và Hiệp Đức

Trung Bình

Kon Tum

Đắk Glei

Trung Bình

Lâm Đồng

Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên

Trung Bình

     - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 30 đến 80 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.