IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 09/11/2017
Thứ năm, 09/11/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

     - Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 06 giờ tính đến 07h ngày 09/11/2017 từ 20 đến 70mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 đến 50 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành và Phú Ninh

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Hà Tĩnh

Hương Khê

Trung Bình

Quảng Trị

Hướng Hóa, ĐaKrông và Cam Lộ

Trung Bình

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà và Ba Tơ

Trung Bình

     - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 20 đến 60 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.