IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 19/11/2017
Chủ nhật, 19/11/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

     - Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 19/11/2017 từ 5 đến 10 mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

    - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 70 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Bình Định

An Lão, Hoài Ân và Vân Canh

Cao

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Cao

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

Ninh Thuận

Bác Ái

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Hà Tĩnh

Hương Sơn và Hương Khê

Trung Bình

Quảng Bình

Minh Hóa và Tuyên Hóa

Trung Bình

Quảng Ngãi

Ba Tơ

Trung Bình

Gia Lai

K'Bang

Trung Bình

Đắk Lắk

Krông Năng, Ea Kar, M'Đrắk, Krông Bông, Krông Pak và Lắk

Trung Bình

Lâm Đồng

Đam Rông và Lạc Dương

Trung Bình

     - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 50 mm đến trên 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.