IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 19/11/2017
Chủ nhật, 19/11/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;  

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

     - Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 19/11/2017 từ 5 đến 10 mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 70 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Hà Tĩnh

Hương Khê và Kỳ Anh

Cao

Quảng Bình

Tuyên Hóa, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Cao

Kon Tum

Đắk Glei, Kon Rẫy và Tu Mơ Rông

Cao

Gia Lai

TX. An Khê, TX. Ayun Pa, K'Bang, Đak Pơ và Phú Thiện

Cao

Đắk Lắk

TX. Buôn Hồ, Ea H'leo, Buôn Đôn, Cư M'gar, Krông Buk, Krông Năng, Ea Kar, M'Đrắk, Krông Bông, Krông Pak, Krông Ana, Lắk và Cư Kuin

Cao

Đắk Nông

Đắk Glong, Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô và Đắk Song

Cao

Lâm Đồng

TP. Đà Lạt, Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương và Đức Trọng

Cao

Bình Định

An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Vân Canh

Cao

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Cao

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc và Thuận Nam

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa và ĐaKrông

Trung Bình

Thừa Thiên Huế

A Lưới

Trung Bình

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Nam Trà My và Núi Thành

Trung Bình

     - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy trên 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.