IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 19/11/2017
Chủ nhật, 19/11/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;        

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

    - Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 19/11/2017 từ 20 đến 100 mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

    - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 đến trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1.

Hà Tĩnh

Kỳ Anh

Cao

2.

Quảng Bình

Quảng Trạch

Cao

3.

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành và Nông Sơn

Cao

4.

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Cao

5.

Kon Tum

Đắk Glei, Kon Rẫy và Tu Mơ Rông

Cao

6.

Gia Lai

TX. An Khê, TX. Ayun Pa, K'Bang, Mang Yang, Đak Pơ và Phú Thiện

Cao

7.

Đắk Lắk

Ea H'leo, Krông Năng, Ea Kar, M'Đrắk, Krông Bông, Krông Pak và Lắk

Cao

8.

Lâm Đồng

TP. Đà Lạt, Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng và Bảo Lâm

Cao

9.

Bình Định

An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Vân Canh

Cao

10.

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Cao

11.

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

12.

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc và Thuận Nam

Cao

13.

Bình Thuận

Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1.

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông và Cam Lộ

Trung Bình

2.

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Trung Bình

3.

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

4.

Đắk Nông

Đắk Glong, Krông Nô và Đắk Song

Trung Bình

    - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy trên 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.