IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 19/11/2017
Chủ nhật, 19/11/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

     - Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 19/11/2017 từ 50 đến 100 mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50 đến 100 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng

Cao

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Cao

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Cao

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Rẫy, Đắk Hà và Tu Mơ Rông

Cao

Đắk Lắk

TX. Buôn Hồ, Ea H'leo, Cư M'gar, Krông Buk, Krông Năng, Ea Kar, M'Đrắk, Krông Bông, Krông Pak, Krông Ana, Lắk và Cư Kuin

Cao

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Đà Lạt, Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng và Bảo Lâm

Cao

Bình Định

An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Vân Canh

Cao

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Cao

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc và Thuận Nam

Cao

Bình Thuận

Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Hà Tĩnh

Hương Khê

Trung Bình

Quảng Bình

Lệ Thủy

Trung Bình

    - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy trên 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.