IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 20/11/2017
Thứ hai, 20/11/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

    - Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 20/11/2017 từ 40 đến 90 mm.

            III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

    - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 đến 70 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng

Cao

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Cao

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê và Kỳ Anh

Trung Bình

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Trung Bình

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

Bình Định

An Lão và Hoài Ân

Trung Bình

     - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 50 mm đến trên 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.