IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 22/11/2017
Thứ tư, 22/11/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

     - Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 22/11/2017 từ 30 đến trên 100 mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực 

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 đến 80 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thừa Thiên Huế

A Lưới và Nam Đông

Cao

2

Quảng Nam

Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Cao

3

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Lệ Thủy

Trung Bình

2

Quảng Trị

Vĩnh Linh, ĐaKrông và Cam Lộ

Trung Bình

3

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Rẫy, Đắk Hà và Tu Mơ Rông

Trung Bình

4

Gia Lai

K'Bang và Đak Pơ

Trung Bình

5

Bình Định

An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Vân Canh

Trung Bình

6

Phú Yên

Sông Hinh và Tây Hòa

Trung Bình

     - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 40 mm đến trên 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.