IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 23/11/2017
Thứ năm, 23/11/2017

            I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

            II. Tình hình mưa

     - Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 23/11/2017 từ 30 đến trên 100 mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 đến 60 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Cao

2

Bình Định

An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Vân Canh

Cao

3

Phú Yên

Sông Hinh và Tây Hòa

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

ĐaKrông

Trung Bình

2

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Trung Bình

3

Quảng Nam

Nam Giang, Phước Sơn và Nam Trà My

Trung Bình

4

Kon Tum

Đắk Glei, Kon Rẫy, Đắk Hà và Tu Mơ Rông

Trung Bình

5

Gia Lai

K'Bang, Mang Yang và Đak Pơ

Trung Bình

6

Đắk Lắk

M'Đrắk

Trung Bình

    - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 40 mm đến 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.