IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 09/08/2019
Thứ sáu, 09/08/2019

VIỆN KHOA HỌC

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

THỦY VĂN VÀ HẢI VĂN

---------------------

-------------------

Hà Nội 13h00 ngày 9 tháng 8 năm 2019

Số: 130908/2019/VKTTV

 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 09/08/2019)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 09/08/2019 từ 40mm đến 80mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20mm đến 40mm, Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40mm đến 80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Sơn La

Bắc Yên, Mộc Châu và Vân Hồ

Cao

2

Nghệ An

Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Hợp và Con Cuông

Cao

3

Thanh Hóa

Mường Lát, Quan Hóa và Quan Sơn

Cao

7

Hà Tĩnh

Hương Sơn

Cao

8

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Rẫy, Đắk Hà và Sa Thầy

Cao

9

Gia Lai

Chư Păh, Đức Cơ và Chư Prông

Cao

10

Đắk Lắk

Krông Ana và Lắk

Cao

11

Đắk Nông

TX. Gia Nghĩa, Đắk Glong, Krông Nô, Đắk Song và Đắk R'lấp

Cao

12

Lâm Đồng

Đức Trọng và Bảo Lâm

Cao

13

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh và Khánh Sơn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Hoàng Su Phì và Quang Bình

Trung Bình

2

Yên Bái

Trạm Tấu

Trung Bình

3

Điện Biên

Mường Nhé

Trung Bình

4

Lai Châu

Mường Tè

Trung Bình

5

Thừa Thiên Huế

A Lưới và Nam Đông

Trung Bình

5

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Trà My và Nông Sơn

Trung Bình

7

Quảng Ngãi

Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ

Trung Bình

8

Ninh Thuận

Bác Ái

Trung Bình

9

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Đức Linh và Hàm Tân

Trung Bình

10

Bình Định

An Lão

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40mm đến 100mm, có nơi trên 100mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.