IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 09/08/2019
Thứ sáu, 09/08/2019

VIỆN KHOA HỌC

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

THỦY VĂN VÀ HẢI VĂN

---------------------

-------------------

Hà Nội 19h00 ngày 9 tháng 8 năm 2019

Số: 190908/2019/VKTTV

 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 09/08/2019)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 09/08/2019 từ 30mm đến 80 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 25mm đến 70mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Tuyên Quang

Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên và Yên Sơn

Cao

2

Điện Biên

Mường Nhé

Cao

3

Kon Tum

Ngọc Hồi, Đắk Tô, Đắk Hà, Sa Thầy, Tu Mơ Rông và Ia H'Drai

Cao

4

Đắk Lắk

Ea H'leo, Ea Súp, Krông Ana và Cư Kuin

Cao


Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Bắc Quang

Trung Bình

2

Bắc Kạn

Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông và Chợ Đồn

Trung Bình

3

Lào Cai

Bảo Yên, Sa Pa và Văn Bàn

Trung Bình

4

Yên Bái

Văn Yên

Trung Bình

5

Lai Châu

Mường Tè

Trung Bình

6

Thanh Hóa

Quan Hóa, Bá Thước và Lang Chánh

Trung Bình

7

Gia Lai

TX. Ayun Pa, Ia Grai, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh và Phú Thiện

Trung Bình

8

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa và Phú Hòa

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20mm đến 70mm, có nơi đạt trên 70 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.