IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 1h ngày 10/08/2019
Thứ bảy, 10/08/2019

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 1h ngày 10/08/2019)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 1h ngày 10/08/2019 từ 20 đến 60 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Nam Giang

Trung Bình

2

Đắk Nông

TX. Gia Nghĩa, Đắk Glong và Đắk Song

Trung Bình

3

Lâm Đồng

Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Tẻh và Cát Tiên

Trung Bình

Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 30 mm đến 90 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.