IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 7h ngày 10/08/2019
Thứ bảy, 10/08/2019

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 7h ngày 10/08/2019)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 7h ngày 10/08/2019 từ 20 đến 40 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 50 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

- Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Hải Hà

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Hà Quảng, Trà Lĩnh và Hòa An

Trung Bình

2

Bắc Kạn

Na Rì

Trung Bình

3

Lào Cai

Bát Xát

Trung Bình

4

Yên Bái

Mù Cang Chải

Trung Bình

5

Lai Châu

Tam Đường, Sìn Hồ, Than Uyên và Tân Uyên

Trung Bình

6

Sơn La

Bắc Yên

Trung Bình

7

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà và Sơn Hà

Trung Bình

8

Đắk Nông

TX. Gia Nghĩa và Đắk Glong

Trung Bình

9

Lâm Đồng

Bảo Lâm

Trung Bình

Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 30 mm đến 50 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.