IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 10/8/2019
Thứ bảy, 10/08/2019

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 10/08/2019)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 10/08/2019 từ 20 đến 30mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 đến 40mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP.Bảo Lộc, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng và Bảo Lâm

Cao

7

Gia Lai

Ia Grai

Cao

1

KonTum

Ia H’Drai

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Bắc Mê và Bắc Quang

Trung Bình

2

Cao Bằng

Bảo Lâm

Trung Bình

3

Tuyên Quang

Lâm Bình và Chiêm Hóa

Trung Bình

4

Điện Biên

Mường Khê

Trung Bình

5

Lai Châu

Mường Tè

Trung Bình

6

Bình Thuận

Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Đức Linh, và Hàm Tân

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 30 mm đến 60 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.