IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 11/8/2019
Chủ nhật, 11/08/2019

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 11/08/2019)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 11/08/2019 từ 10 đến 40 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 mm đến 40 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

Lộc Bình và Đình Lập

Trung Bình

2

Cao Bằng

Bảo Lâm

Trung Bình

3

Hà Giang

Bắc Mê

Trung Bình

4

Bắc Kạn

Pắc Nặm

Trung Bình

5

Tuyên Quang

Na Hang

Trung Bình

6

Lâm Đồng

Đạ Huoai và Đạ Tẻh

Trung Bình

Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 20 mm đến 90 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.