IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 11/9/2019
Thứ tư, 11/09/2019

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 11/09/2019)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 11/09/2019 từ 20 đến 50 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 đến 90 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hòa An và Nguyên Bình

Cao

2

Hà Giang

Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang và Quang Bình

Cao

3

Bắc Kạn

Pắc Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn và Chợ Mới

Cao

4

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương

Cao

5

Lào Cai

Bát Xát, Si Ma Cai, Bắc Hà và Bảo Yên

Cao

6

Yên Bái

Lục Yên, Trạm Tấu và Yên Bình

Cao

7

Điện Biên

Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên và Mường ảng

Cao

8

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Sìn Hồ và Phong Thổ

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thái Nguyên

Định Hóa

Trung Bình

2

Sơn La

Mường La

Trung Bình

Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy từ 20 mm đến 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.