IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 12/09/2019
Thứ năm, 12/09/2019

 /files/doc/Canhbaoluquet/2019/Vienkttv-BTLQ2019091201.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 12/09/2019)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 12/09/2019 từ 30 đến 70 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 đến 80 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Bắc Kạn

Chợ Mới và Na Rì

Cao

2

Yên Bái

Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên và Yên Bình

Cao

3

Thái Nguyên

Võ Nhai

Cao

4

Sơn La

Phù Yên và Mộc Châu

Cao

5

Nghệ An

Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp và Anh Sơn

Cao

6

Thanh Hóa

Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh, Cẩm Thủy và Thường Xuân

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

Bắc Sơn

Trung Bình

2

Sơn La

Mường La

Trung Bình

Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 40 mm đến 90 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.