IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 17/11/2019
Chủ nhật, 17/11/2019

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 17/11/2019)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Đông Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 17/11/2019 từ 15 mm đến 20 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Đông Bắc Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 mm đến 40 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Bảo Lộc, Bảo Lâm, Đạ Tẻh và Cát Tiên

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Trùng Khánh và Hạ Lang

Trung Bình

Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Đông Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 30 mm đến 50 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.