IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 12 tháng 6 năm 2020
Thứ sáu, 12/06/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 12/06/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 12/06/2020 từ 30 đến 80mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 đến 80 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Quế Phong, Quỳ Châu và Kỳ Sơn

Cao

2

Thanh Hóa

Quan Sơn và Thường Xuân

Cao

3

Quảng Nam

Nam Giang

Cao

4

Đắk Lắk

M'Đrắk

Cao

5

Đắk Nông

TX. Gia Nghĩa và Đắk Glong

Cao

6

Lâm Đồng

TP. Bảo Lộc, Đam Rông, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng và Bảo Lâm

Cao

7

Bình Định

Vân Canh

Cao

8

Phú Yên

Đồng Xuân

Cao

9

Ninh Thuận

Ninh Sơn

Cao

10

Bình Thuận

Bắc Bình

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Kon Tum

Đắk Glei

Trung Bình

2

Gia Lai

Mang Yang, Chư Sê và Phú Thiện

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 – 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.