IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 14 tháng 6 năm 2020
Chủ nhật, 14/06/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 14/06/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 14/06/2020 từ 50 đến 120mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50 đến 120 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần và Quang Bình

Cao

2

Điện Biên

Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên, Điện Biên Đông và Mường ảng

Cao

3

Lai Châu

Nậm Nhùn, Mường Tè và Sìn Hồ

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lào Cai

Bảo Yên

Trung Bình

2

Thanh Hóa

Quan Hóa, Lang Chánh, Thọ Xuân, Quan Sơn, Bá Thước, Thường Xuân, Ngọc Lặc

Trung Bình

3

Nghệ An

Con Cuông, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn

Trung Bình

4

Hà Tĩnh

Hương Sơn

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50 - 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.